Välkommen till

Millark Studio

Arkitektkontor

Projektutveckling, byggnadsplanering

Bostäder, industri, kontor, kyrkor, förskolor, fritidsanläggningar mm.

Ny- och ombyggnad, hyresgästanpassning

 

 

För kontakt:

Björn Uhlén Arkitekt SAR MSA

Millark Studio

Kvarnstugevägen 20

133 36 Saltsjöbaden

Tel 0704 932650

bjorn.uhlen@millark.se